Bliv medlem

Bliv medlem!

Kvindelige Veteraner er ingenting uden vores medlemmer!

  • Både kvinder og mænd har mulighed for at blive medlem af foreningen, så længe de støtter op om foreningens formål.
  • Både veteraner og ’ikke-veteraner’ har mulighed for at blive enten medlem eller støttemedlem af foreningen, så længe de støtter op om foreningens formål.

Indmeldelse i Kvindelige Veteraner sker via landsforeningen Danmarks Veteraner. Indmeldelsesåret er GRATIS, herefter er årskontingent 380 kr.

Husk at vælge ‘Kvindelige Veteraner’ som lokalforening når du melder dig in

Meld dig ind her! 

Medlemsmagasinet

  • Danmarks Veteraner er et veteranmagasin der udgives af Danmarks Veteraner 5 x årligt
  • Bladet giver en oversigt over sociale arrangementer og andre veteranrelaterede events afholdt i hele landet
  • Bladet Danmarks Veteraner når ud til 6000 læsere
  • Som medlem har man mulighed for at bidrage til bladet med relevante artikler og dele oplevelser og billeder fra afholdte arrangementer

Meld dig ind her! 

%d bloggers like this: