Foreningen

Kvindelige Veteraners bestyrelse

Kvindelige Veteraner består af en dedikeret bestyrelse, der arbejder for kvinders trivsel og vilkår før, under og efter udsendelse. Bestyrelsen ønsker at støtte kvindelige veteraner ved at danne ramme for fællesskab blandt kvindelige veteraner og give og bidrage til ny viden om og til kvindelige veteraner.

Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne herunder.

FORKVINDE KAREN PHILIPPA LARSEN

Jeg hedder Karen og jeg har siddet i bestyrelsen for foreningen Kvindelige Veteraner i tre år. Jeg er glad for og stolt over at arbejde for et stærkt netværk, der kan grine, græde og råbe sammen, der hjælper hinanden og som bliver klogere sammen. Jeg tror på, at noget af det vigtigste vi kan gøre for vores medlemmer – og andre kvindelige veteraner – er at skabe et rum og et fællesskab, hvor man kan dele sine krigshistorier, både dem, der handler om krigen, udsendelsen, frustrationen over at være langt væk hjemmefra, og det de fleste kender ved at være soldat – og dem, der handler mere om, hvordan det var/ eller er, at være kvinde i sådan en situation.

Min baggrund i Forsvaret som sprogofficer og har været udsendt flere gange. Jeg er stadig i reserven og løser opgaver omkring kulturforståelse for Forsvaret en gang imellem. 

Allerede før jeg startede i Forsvaret interesserede jeg mig for køn og selvom Forsvarets tilgang til køn kan beskrives som ligebehandling har jeg selv oplevet hvordan man som kvinde i Forsvaret kan få lyst til at viske sit køn helt ud og bare passe ind – noget jeg også ofte hører andre kvindelige soldater og veteraner sige. Præcis derfor synes jeg virkelig det er vigtigt, at kvindelige soldater der vender hjem fra udsendelser har mulighed for at møde et netværk og et fællesskab, hvor alle historier og oplevelser bliver hørt og anerkendt – også de oplevelser vi har fået, fordi vi er kvinder. 

Foreningen arbejder også med viden – viden til og om kvindelige veteraner. Det tror jeg på er mindst ligeså vigtigt for at forbedre trivsel for kvindelige tjenestegørende og kvindelige veteraner, for nogle gange skal der ny viden til, for at forstå sin egen situation. Kvindelige Veteraner har skabt konceptet ’Vin og Viden’ og vi har haft nogle virkelig gode arrangementer, som har gjort os alle klogere på ting som rør sig for kvinder i mandsdominerede fag – minoritetsadfærd, graviditet som soldat og hvordan kvinder bliver beskrevet som fredsskabende, for bare at nævne nogle af de ting vi snakkede om. 

Derudover arbejder Kvindelige Veteraner også på at oplyse om kvindelige veteraner og her kan jeg se, at vi virkelig kan noget helt særligt i Kvindelige Veteraner og vi har noget helt særligt vi kan bidrage med – vi har en forståelse af, hvad det er, der skal forbedres i Forsvaret, for at forbedre trivslen.

Og det gør vi vores – og jeg vil gøre mit – for at fortælle dem, der har mulighed for at ændre på det.

Kontakt Karen Philippa: 60 44 22 32

 

NÆSTFORKVINDE MARIE SIHM

Mit navn er Marie. Sammen med medstuderende Stine Emilie Knudsen, skrev jeg speciale om kvindelige kampsoldater, hvilket blev startskuddet ind i et område, der hurtigt kom til at fylde en hel del i min hverdag -og stadig gør det. 

Jeg brænder for at fortælle kvindelige veteraners historier, for de er så vigtige og der er meget vi som samfund kan lære af dem. Og som Forsvaret, ikke mindst, kan lære af dem.

Jeg håber, at jeg gennem foreningen kan være med til at skabe et rum for kvindelige veteraner, hvor de oplever at føle sig hørt, set og forstået.

Presseansvarlig // Marie Sihm: 61 51 68 29

 

KASSERER MARIA GULLENSTRUP

Mit navn er Maria Gullestrup. Jeg har en civil baggrund med en cand. scient. pol. uddannelse, hvor jeg primært har beskæftiget mig med de post-sovjetiske områder. Jeg har gennem det meste af min karrierer arbejdet i humanitære hjælpeorganisationerne først i mange år hos Røde Kors, hvor jeg arbejdede med Dansk Røde Kors’ lokalafdelingers internationale engagement nu hos Red Barnet, hvor jeg arbejdet med støtte til det lokale bestyrelsesarbejde. I 2 år fra 2019-2021 har jeg været udsendt ved EU’s monitoreringsmission til Georgien relateret til konflikten mellem Georgien og Sydossetien/Rusland, hvor jeg var monitor, deputy team leader, reporting officer og gender focal point.

I Kvindelige Veteraners bestyrelse ønsker jeg at styrke og støtte den sociale kontakt mellem foreningens medlemmer, men også den mere politiske del af foreningens arbejde finder jeg interessant, samt ikke mindst kvinders vilkår som udsendt.

 

BESTYRELSESMEDLEM SOPHIE ELLGAARD

Jeg hedder Sophie. Jeg startede i Forsvaret i 2003 med en uddannelse til sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har været udsendt som militær tolk til Balkan og FN-observatør til Kaukasus. Jeg er stadig aktiv en hel del dage om året i uniform, hvor jeg primært beskæftiger mig med at uddanne soldater før uddannelse i gidseloverlevelse.

Civilt arbejder jeg med kursusudvikling og undervisning. Jeg hørte om foreningen for første gang i år, og blev glædeligt overrasket over at der findes en særlig veteranforening for kvinder. Langt de fleste oplevelser, jeg har gjort mig i uniform har jeg tilfælles med alle de andre, der har den på. Men nogle oplevelser har jeg kun tilfælles med andre kvinder i trøjen.

Jeg er stolt af at have været udsendt for Danmark og håber gennem denne forening at kunne skabe rum for denne stolthed, men også plads til de udfordringer der også er en del af jobbet.

Aktivitetsansvarlig // Sophie Ellgaard: 22 80 88 56

BESTYRELSESMEDLEM KRISTIAN HELTH BERTELSEN

Mit navn er Kristian Helth Bertelsen. Jeg ser seniorsergent fra Flyvevåbnet og er nu ansat som rådgiver og sagsbehandler i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Jeg har tre udsendelser bag mig – senest som kommandobefalingsmand i Mali for helikopterbidraget i 2020. 

I min interesse for mine kvindelige kollegaers vilkår skrev jeg til den tidligere forkvinde, Sara La Cour, i 2019 og bød mig selv på kaffe i bytte for svar på mine spørgsmål. Det var en samtale, der for alvor åbnede mine øjne for, hvordan vi kan en bedre arbejdsplads for os alle. Jeg har siden arbejdet aktivt for at sætte mine kvindelige kollegaers vilkår på dagsordenen, hvorend jeg kom. 
Jeg er stolt af at sidde i bestyrelsen for KV og stolt af det store arbejde, foreningen gør. Jeg håber på, at mit bidrag kan gøre en forskel for mine kvindelige kollegaer i Forsvaret. 

BESTYRELSESMEDLEM CHRISTINE AGERTOFT SVOP

Jeg hedder Christine Svop. Jeg er civilt uddannet som antropolog og militært uddannet som officer i Hæren. Jeg arbejder ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia og har en udsendelse i Baltikum bag mig. Lige siden jeg vendte tilbage i Forsvaret i 2017 (jeg var værnepligtig i 2011) har jeg interesseret mig for kvindelige soldaters trivsel og vilkår. Der har længe i Hærens kultur været en underliggende opfattelse af, at hvis kvindelige soldater vil være med på kamppladsen, så er det på mændenes præmisser. Ligestilling forveksles ofte med ligebehandling. Heldigvis er Forsvaret ved at åbne øjnene op for, at hvis Forsvaret skal være en arbejdsplads med lige vilkår for mænd og kvinder, men også mangfoldighed i bredere forstand, så kræves det at der tages hensyn til og tages højde for forskelligheder. Det er en agenda, som jeg gerne vil være med til at fremme, og som jeg også har været med til at fremme i form af forskning omkring moderskab og graviditet som soldat, og hvad arbejdspladsen bør gøre af hensyn i denne forbindelse – anbefalinger som er blevet taget godt imod af Forsvaret. Igennem Kvindelige Veteraner står jeg ikke længere alene med denne agenda. For mig er Kvindelige Veteraner en platform, hvor jeg kan blive klogere på vores fælles erfaringer som soldater, veteraner og kvinder, for herigennem  at kunne give stemme til, hvordan vi kan blive et mere inkluderende Forsvar.

BESTYRELSESMEDLEM KATHRINE NISTRUP MADSEN
Jeg ønsker at bidrage til, at de vigtige stemmer fra kvinder i og udenfor Forsvaret bliver styrket og arbejde for, at deres erfaringer bliver en del af forsvarets fremadrettede arbejde med trivsel. Jeg ser dette som en absolut nødvendighed for at Danmark også i fremtiden kan have et robust, talstærkt og tidssvarende forsvar. Dette arbejde kræver selvfølgelig en stærk platform at arbejde ud fra -og jeg håber, at jeg med mine erfaringer kan være med til at gøre en forskel her. Til daglig arbejder jeg med strategi og bæredygtighed hos Ørsted – lige fra klima til biodiversitet til inklusion og diversitet. Kombineret med min interesse og erfaring med strategiarbejde og organisationsudvikling er jeg sikker på, at jeg i samarbejde med KV’s mange gode kræfter kan bidrage positivt til KV’s arbejde med at sætte fokus på trivslen for kvinder i og efter forsvaret.
 
SUPPLEANT REBEKKA MØNSTER

Jeg hedder Rebekka. Jeg er uddannet sprogofficer i pashto og var udsendt som militær tolk til Lashkar Gah i Afghanistan i 2013 som en del af Task Force 7. 

Min kontrakt udløb i 2014, og siden har jeg stort set ikke haft kontakt med Forsvaret. Jeg har efterfølgende læst International Business & Politics på CBS. I dag arbejder jeg med ansvarlige investeringer i den finansielle sektor. 

Jeg hørte om kvindelige Veteraner for et par år siden, og det var fællesskabet, som jeg ikke vidste, jeg manglede. Det har været en lettelse at sætte ord på både gode og dårlige oplevelser fra tiden som kvinde i Forsvaret og spejle sig i de andres historier.

Jeg synes Kvindelige Veteraner har gjort et fantastisk arbejde med at sætte diversitet og inklusion på dagsorden og skabe et fællesskab. Jeg er glad for at være blevet en del af bestyrelsen og kunne bidrage til det vigtige arbejde med at skabe bedre trivsel for kvinder i Forsvaret.

 
SUPPLEANT ROBYN LOUISE MAROTT

Jeg hedder Robyn, er 31 år gammel og er p.t. på barsel med mit første barn, men er ellers næsten færdig på Hærens Officersskole, hvor jeg mangler et par kurser og et faldskærmsspring, for at være helt færdig. Fra mit civile liv har jeg en kandidatgrad i dansk fra Københavns Universitet.

Jeg har lyst til at engagere mig i KV’s arbejde, fordi jeg synes, det er en god måde at slå et slag for, at der bliver plads til en højere grad af diversitet, som i mine øjne kun stiller Forsvaret stærkere. Jeg vil gerne bidrage til, at der bliver sat ord på og arbejdet med de aktuelle problemstillinger, som KV beskæftiger sig med. Derudover er jeg vild med fællesskab, mere af det! 

 

 

Baggrund om Kvindelige Veteraner

9. maj 2017

21 kvinder med militær erfaring af forskellig rang, værn, alder og funktion er samlet i en bunker på Kastellet til et informationsmøde omkring en eventuel forening med fokus på kvindelige veteraner. De får følgende spørgsmål:

  • Hvad kan en forening for kvindelige veteraner bidrage med? (Svar: lyserøde post-its)
  • Hvad har du savnet eller manglet som kvindelig veteran? (Svar: grønne post-its)

Med udgangspunkt i spørgsmålene, blev svarene kategoriseret under tre hovedkategorier som danner grundlaget for foreningens arbejde: Fællesskab – viden – hjælp (selvhjælp)

På baggrund af svarene og en sammensluttet enighed om et behov for en forening bliver der indkaldt til Stiftende Generalforsamling.

11. juni 2017

Kvindelige Veteraner bliver stiftet, vedtægterne godkendt og foreningen bliver konstitueret med en bestyrelse. Kvindelige Veteraner er Skandinaviens første forening med skærpet fokus på kvindelige veteraner.

Kvindelige Veteraners mission er at:

  • danne ramme for fælleskaber blandt kvindelige veteraner
  • give viden og oplyse om kvindelige veteraner
  • støtte kvindelige veteraner til selvhjælp
21. april 2018

Kvindelige Veteraner bliver godkendt som lokalforening under landsforening Danmarks Veteraner af Repræsentantskabet i Karup.

Kvindelige Veteraner anerkender og støtter op om allerede eksisterende veteranarbejde og lokale initiativer rundt omkring i landet. Vi anerkender det fundament, som Danmarks Veteraner har etableret igennem fem årtier. Vi ønsker, at være med til at føre dette stærke fundament videre og fremme, at flere af også de yngre veterangenerationer bliver del af det landsdækkende fællesskab.

Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner blev stiftet 26. oktober 1968 og hed tidligere De Blå Baretter. Danmarks Veteraners formål er at samle danske mænd og kvinder som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen veteran. Landsforeningen  rummer 3000 medlemmer fordelt på 22 lokalforeninger.

Vi tror på, at vi er stærkere og favner bredere, når vi står sammen. Læs mere om Danmarks Veteraner og tilknyttede støtteordning Veteranstøtten.

 

 

 

 

Vedtægter

§1. Foreningens navn

Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner.

§2. Hjemsted

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende forkvindes/formands.

§3. Formål

Det er foreningens formål:

  1. at samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt af Danmark til fredsstøttende/fredsskabende og humanitære missioner, for derigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
  2. at medvirke til oplysning om de aktiviteter dansk personel deltager og har deltaget i.
  3. at hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
  4. at deltage i markeringen af særlige begivenheder såvel på landsplan som lokalt.
  5. at forvalte de midler der stilles til lokalforeningens rådighed gennem Veteranstøtten eller på anden måde at hjælpe veteraner, som efter hjemkomst fra international tjeneste har behov herfor.
  6. at danne ramme for et fællesskab blandt kvindelige veteraner og arbejde for at skabe synlighed omkring kvindelige veteraners vilkår og trivsel under og efter udsendelse.
  7. at sikre kvindelige potentielle veteraners vilkår og trivsel.
§3. stk. 2. Understøttelse af formål

Alt overskud fra salg via foreningens webshop eller fysisk salg ved arrangementer går til at understøtte foreningens formål.

§4. Medlemmer
  1. Enhver, der opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og har modtaget en officiel medalje eller et officielt veterankort for deltagelse i en international operation, kan optages som medlem i foreningen.
  2. Enhver, som ønsker at arbejde for foreningens formål kan optages som støttemedlem.
  3. Medlemmer og støttemedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder i lokalforeningen Kvindelige veteraner.
  4. Støttemedlemmer har ingen forpligtelser eller rettigheder i landsforeningen Danmarks veteraners anliggende.
§5. Eksklusion
  1. Bestyrelsen i lokalforeningen Kvindelige veteraner kan ekskludere et medlem eller et støttemedlem såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, eller i øvrigt skader foreningen eller veteransagen. Det ekskluderede medlem eller støttemedlem kan skriftligt begære eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling i lokalforening Kvindelige Veteraner.
  2. Såfremt en ansøger skønnes at ville skade foreningens omdømme og tarv, kan ansøgningen afvises efter koordination mellem hovedbestyrelse, kartoteksfører i landsforeningen Danmarks veteraner og den berørte lokalforening.
§6. Kontingent
  1. Foreningskontingentet opkræves af landsforeningen. Repræsentantskabet træffer på det årlige repræsentantskabsmøde beslutning om kontingentets størrelse.  En andel af det årlige kontingentet pr. medlem tilgår lokalforeningen.
  2. Medlemskontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato den 01. januar.
  3. Nye medlemmer og støttemedlemmer er kontingentfrie i indmeldelsesåret.
  4. Manglende betaling af kontingent medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet.
  5. Foreningen er ikke forpligtiget til at rykke for manglende betaling.
  6. Adresseændring skal meddeles landskartoteksføreren, hvis adresse står i medlemsbladet.
  7. Kontingentet indeholder betaling for medlemsbladet ”BARETTEN”, som udgives af landsforeningen.
§7. Generelforsamling
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Generalforsamlingen finder sted hvert år primo juni.
  3. Generalforsamling indkaldes via mail og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
  4. Ethvert medlem og støtte medlem, der ikke er i restance, har stemmeret ved generalforsamlingen.
  5. Medlemmer og støtte-medlemmer, der ikke er optaget som medlem eller støttemedlem forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling har ikke stemmeret.
  6. Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
  7. Såfremt et flertal af fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt og afstemning herom sker ved håndsoprækning.
  8. Ved overdragelse af fuldmagt har fuldmagtsindehaveren den fulde råderet over stemmen. Det tilstedeværende medlem eller støttemedlem kan kun råde over én fuldmagt.
§8. Dagsorden for generelforsamling
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Forkvinden/formandens beretning til godkendelse.
  5. Kassererens beretning til godkendelse.
  6. Valg til bestyrelse – alle valg foregår ved håndsoprækning, dog kan ethvert medlem anmode om skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for en 1 årig periode.
  7. Valg af revisor. Revisor vælges for 1 år.
  8. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et 2/3 flertal af foreningens samlede antal tilstedeværende medlemmer.
  9. Evt.

Bestyrelsen består af:

  • Forkvinde/formand
  • Næstforkvinde/næstformand
  • Kasserer/bestyrelsesmedlem
  • 4 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter, disse kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmere
§9. Tegningsregel

Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner tegnes af forkvinden/formanden og kassereren.

§10. Ekstraordinær generelforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller støttemedlemmerne skriftligt kræver det, med angivelse af begrundelse herfor, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for 60 dage efter modtagelse.

§11. Foreningens opløsning eller løsrivelse
  1. Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner kan opløses hvis et flertal på to, hinanden følgende, generalforsamlinger-ekstraordinære eller ordinære – måtte ønske dette. I tilfældet af opløsning tilfalder alle aktiver anden almennyttig forening eller initiativ med lignende formål, udvalgt af Kvindelige Veteraners bestyrelse.
  2. Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner kan løsrive sig fra landsforeningen Danmarks Veteraner hvis et flertal på to, hinanden følgende, generalforsamlinger-ekstraordinære eller ordinære – måtte ønske dette. I tilfældet af løsrivelse tilfalder alle aktiver anden forening Kvindelige Veteraner.

Referat af tidligere Generalforsamlinger

170611-Kvindelige-Veteraner-Stiftende-Generalforsamling

180114-Kvindelige-Veteraner-Ekstraordinær-Generalforsamling

180610-Kvindelige-Veteraner-Generalforsamling

190601-Kvindelige-Veteraner-Generalforsamling

200607-Kvindelige-Veteraner-Virtuel-Generalforsamling

210614-Kvindelige-Veteraner-Virtuel-Generalforsamling

220612-Kvindelige-Veteraner-Hybrid-Generalforsamling

Næste Generalforsamling forventes i primo juni 2023.

Bliv medlem

Indmeldelse i Kvindelige Veteraner sker via landsforeningen Danmarks Veteraner. Indmeldelsesåret er GRATIS, herefter er årskontingent 380 kr.

Meld dig ind her! 

%d bloggers like this: