Foreningen

Baggrund om Kvindelige Veteraner

9. maj 2017

21 kvinder med militær erfaring af forskellig rang, værn, alder og funktion er samlet i en bunker på Kastellet til et informationsmøde omkring en eventuel forening med fokus på kvindelige veteraner. De får følgende spørgsmål:

    • Hvad kan en forening for kvindelige veteraner bidrage med? (Svar: lyserøde post-its)
    • Hvad har du savnet eller manglet som kvindelig veteran? (Svar: grønne post-its)

Med udgangspunkt i spørgsmålene, blev svarene kategoriseret under tre hovedkategorier som danner grundlaget for foreningens arbejde: Fællesskab – viden – hjælp (selvhjælp)

På baggrund af svarene og en sammensluttet enighed om et behov for en forening bliver der indkaldt til Stiftende Generalforsamling.

11. juni 2017

Kvindelige Veteraner bliver stiftet, vedtægterne godkendt og foreningen bliver konstitueret med en bestyrelse. Kvindelige Veteraner er Skandinaviens første forening med skærpet fokus på kvindelige veteraner.

Kvindelige Veteraners mission er at:

    • danne ramme for fælleskaber blandt kvindelige veteraner
    • give viden og oplyse om kvindelige veteraner
    • støtte kvindelige veteraner til selvhjælp
21. april 2018

Kvindelige Veteraner bliver godkendt som lokalforening under landsforening Danmarks Veteraner af Repræsentantskabet i Karup.

Kvindelige Veteraner anerkender og støtter op om allerede eksisterende veteranarbejde og lokale initiativer rundt omkring i landet. Vi anerkender det fundament, som Danmarks Veteraner har etableret igennem fem årtier. Vi ønsker, at være med til at føre dette stærke fundament videre og fremme, at flere af også de yngre veterangenerationer bliver del af det landsdækkende fællesskab.

Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner blev stiftet 26. oktober 1968 og hed tidligere De Blå Baretter. Danmarks Veteraners formål er at samle danske mænd og kvinder som opfylder regeringens kriterier for betegnelsen veteran. Landsforeningen  rummer 3000 medlemmer fordelt på 22 lokalforeninger.

Vi tror på, at vi er stærkere og favner bredere, når vi står sammen. Læs mere om Danmarks Veteraner og tilknyttede støtteordning Veteranstøtten.

%d bloggers like this: