Brug for hjælp?

Har du brug for nogle at tale med?

Det kan for nogen være rigtig svært at komme hjem fra udsendelse, og nogle gange, kan der også gå lang tid førend man opdager, at man har slået sig på både oplevelser som relationer. Både krop og psyke har nemlig brug for tid til at bearbejde, det vi har været igennem. Men sårbarheder opstår samtidig også fordi, at tiden ikke læger alle sår. Vi rammes og ofte i ensomhed.

Vi ønsker derfor at møde hinanden med kontakt, forståelse, empati og et fællesskab, hvor vi ikke længere er efterladt alene med alt det svære. Vi ønsker med respekt og omsorg, at tilbyde et medfølende og nærværende følgeskab.

Det er nemlig helt normalt:

  • at ubærlige oplevelser som fx udstationeringer i konfliktfyldte områder påvirker os. Følelsen bliver den psykiske oplevelse der kan udgøre en impuls til handling, tilpasse vores livssituation, eller komme til udtryk ved, at man behandler sig selv dårligt, skader eller presser sig selv uhensigtsmæssigt meget. Selvbebrejdelse, afsky, håb- og magtesløshed og følelser som skyld og skam bliver normale med dårligt selvværd, undgåelsesadfærd og ensomhed til følge
  • at voldsomme erindringer genopleves som kropslige oplevelser tilknyttet katastrofetanker, aktiveret uden bevidsthed – som en snubletråd vi igen og igen får udløst
  • at dine oplevelser derfor ikke huskes som en del af et personligt narrativ der kan genfortælles.

At være traumatiseret er nemlig at leve med et voldsomt øget og indre reaktionsberedskab på stress. Følelser kan dermed tage styringen og blive en særlig måde, at erkende verden på.

Du er derfor på ingen måde forkert – du reagerer helt normalt på unormalt voldsomme situationer, hvorfor ingen veteraner skal stå alene. Dine oplevelser kalder på medfølelse og et håndholdt lys, der med implementering af Danmarks første veteranpolitik i år 2010, er blevet stærkere.

I Kvindelige Veteraner ønsker vi at give plads til at møde os og hinanden med venlighed, tålmodighed og opmuntring. Vi ønsker at huske hinanden på at følelserne som skyld, skam og selvkritik ofte er en direkte følge af voldsomme hændelser. Det er derfor ikke sandheder om os eller vores værdi som menneske. Det er derfor vigtigt for Kvindelige Veteraner, at du tilbydes hjælp til selvhjælp således, at du kan:

  • få bearbejdet og delt dine oplevelser
  • genvinde energi og livsglæde
  • give dig selv de bedste vilkår for at komme dig
  • styrke troen på dig selv og din udfoldelse
  • få ro i krop, sind og sjæl
  • opnå tilknytning i et ligeværdigt søsterfællesskab

Vær venligst opmærksom på, at foreningen ikke tilbyder psykologisk eller psykiatrisk hjælp, men via viden og sociale fællesskaber danner rammer for støtte til selvhjælp.

Trænger du til professionel hjælp nu og her

Anbefaler vi, at du kontakter Veterancenteret på enten døgntelefonen eller mail. Læs mere om Veterancenterets tilbud her.

Døgntelefon (+45) 72 81 97 00

vetc-myn@mil.dk

Du kan også møde op på et af Danmarks fem Veteranhjem, der er placeret i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia. Veteranhjemmene er fristeder for alle veteraner og deres pårørende. Få flere kontaktoplysninger til de forskellige Veteranhjem her.

Hvis ikke du har mod på at møde op på et af Veteranhjemmene, kan du udover at ringe til Veterancenteret også ringe til Veteranstøttens døgntelefon, hvor veteraner støtter veteraner. Læs mere her.

Døgntelefon (+45) 80 60 80 30

Yderligere henviser vi til Veteranalliancens hjemmeside under fanen: Få hjælp og støtte, for en oversigt over de tilbud der er til veteraner i Danmark.

www.veteranalliancen.dk

Veteranalliancen har siden 2014 skabt en virtuel platform der giver et godt overblik over viden vedrørende veteransagen og et godt overblik over de initiativer der udbydes rundt omkring i landet til særligt udsatte veteraner.

Ræk ud

Vi opmuntrer dig til at række ud til en af ovenstående tilbud, hvis du føler du har noget du bærer rundt på, som du trænger til at tale med nogle professionelle om. Husk, at du ikke er alene.

%d bloggers like this: