Kvindelige Veteraners bestyrelse

Kvindelige Veteraners bestyrelse

Kvindelige Veteraner består af en dedikeret bestyrelse, der arbejder for kvinders trivsel og vilkår før, under og efter udsendelse. Bestyrelsen ønsker at støtte kvindelige veteraner ved at danne ramme for fællesskab blandt kvindelige veteraner og give og bidrage til ny viden om og til kvindelige veteraner.

Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne herunder.

FORKVINDE KAREN PHILIPPA LARSEN

Jeg hedder Karen og jeg har siddet i bestyrelsen for foreningen Kvindelige Veteraner siden 2019. Jeg er glad for og stolt over at arbejde for et stærkt netværk, der kan grine, græde og råbe sammen, der hjælper hinanden og som bliver klogere sammen. Jeg tror på, at noget af det vigtigste vi kan gøre for vores medlemmer – og andre kvindelige veteraner – er at skabe et rum og et fællesskab, hvor man kan dele sine krigshistorier, både dem, der handler om krigen, udsendelsen, frustrationen over at være langt væk hjemmefra, og det de fleste kender ved at være soldat – og dem, der handler mere om, hvordan det var/ eller er, at være kvinde i sådan en situation.

Min baggrund i Forsvaret som sprogofficer og har været udsendt flere gange. Jeg er stadig i reserven og løser opgaver omkring kulturforståelse for Forsvaret en gang imellem. 

Allerede før jeg startede i Forsvaret interesserede jeg mig for køn og selvom Forsvarets tilgang til køn kan beskrives som ligebehandling har jeg selv oplevet hvordan man som kvinde i Forsvaret kan få lyst til at viske sit køn helt ud og bare passe ind – noget jeg også ofte hører andre kvindelige soldater og veteraner sige. Præcis derfor synes jeg virkelig det er vigtigt, at kvindelige soldater der vender hjem fra udsendelser har mulighed for at møde et netværk og et fællesskab, hvor alle historier og oplevelser bliver hørt og anerkendt – også de oplevelser vi har fået, fordi vi er kvinder. 

Foreningen arbejder også med viden – viden til og om kvindelige veteraner. Det tror jeg på er mindst ligeså vigtigt for at forbedre trivsel for kvindelige tjenestegørende og kvindelige veteraner, for nogle gange skal der ny viden til, for at forstå sin egen situation. Kvindelige Veteraner har skabt konceptet ’Vin og Viden’ og vi har haft nogle virkelig gode arrangementer, som har gjort os alle klogere på ting som rør sig for kvinder i mandsdominerede fag – minoritetsadfærd, graviditet som soldat og hvordan kvinder bliver beskrevet som fredsskabende, for bare at nævne nogle af de ting vi snakkede om.

Derudover arbejder Kvindelige Veteraner også på at oplyse om kvindelige veteraner og her kan jeg se, at vi virkelig kan noget helt særligt i Kvindelige Veteraner og vi har noget helt særligt vi kan bidrage med – vi har en forståelse af, hvad det er, der skal forbedres i Forsvaret, for at forbedre trivslen.

Og det gør vi vores – og jeg vil gøre mit – for at fortælle dem, der har mulighed for at ændre på det.

Kontakt Karen Philippa: 60 44 22 32

 

NÆSTFORKVINDE MARIE SIHM

Mit navn er Marie. Sammen med medstuderende Stine Emilie Knudsen, skrev jeg speciale om kvindelige kampsoldater, hvilket blev startskuddet ind i et område, der hurtigt kom til at fylde en hel del i min hverdag -og stadig gør det.

Jeg brænder for at fortælle kvindelige veteraners historier, for de er så vigtige og der er meget vi som samfund kan lære af dem. Og som Forsvaret, ikke mindst, kan lære af dem.

Jeg håber, at jeg gennem foreningen kan være med til at skabe et rum for kvindelige veteraner, hvor de oplever at føle sig hørt, set og forstået.

Presseansvarlig // Marie Sihm: 61 51 68 29

 

KASSERER MARIA GULLENSTRUP

Mit navn er Maria Gullestrup. Jeg har en civil baggrund med en cand. scient. pol. uddannelse, hvor jeg primært har beskæftiget mig med de post-sovjetiske områder. Jeg har gennem det meste af min karrierer arbejdet i humanitære hjælpeorganisationerne først i mange år hos Røde Kors, hvor jeg arbejdede med Dansk Røde Kors’ lokalafdelingers internationale engagement nu hos Red Barnet, hvor jeg arbejdet med støtte til det lokale bestyrelsesarbejde. I 2 år fra 2019-2021 har jeg været udsendt ved EU’s monitoreringsmission til Georgien relateret til konflikten mellem Georgien og Sydossetien/Rusland, hvor jeg var monitor, deputy team leader, reporting officer og gender focal point.

I Kvindelige Veteraners bestyrelse ønsker jeg at styrke og støtte den sociale kontakt mellem foreningens medlemmer, men også den mere politiske del af foreningens arbejde finder jeg interessant, samt ikke mindst kvinders vilkår som udsendt.

 

BESTYRELSESMEDLEM SOPHIE ELLGAARD

Jeg hedder Sophie. Jeg startede i Forsvaret i 2003 med en uddannelse til sprogofficer i russisk og serbokroatisk og har været udsendt som militær tolk til Balkan og FN-observatør til Kaukasus. Jeg er stadig aktiv en hel del dage om året i uniform, hvor jeg primært beskæftiger mig med at uddanne soldater før uddannelse i gidseloverlevelse.

Civilt arbejder jeg med kursusudvikling og undervisning. Jeg hørte om foreningen for første gang i år, og blev glædeligt overrasket over at der findes en særlig veteranforening for kvinder. Langt de fleste oplevelser, jeg har gjort mig i uniform har jeg tilfælles med alle de andre, der har den på. Men nogle oplevelser har jeg kun tilfælles med andre kvinder i trøjen.

Jeg er stolt af at have været udsendt for Danmark og håber gennem denne forening at kunne skabe rum for denne stolthed, men også plads til de udfordringer der også er en del af jobbet.

Aktivitetsansvarlig // Sophie Ellgaard: 22 80 88 56

BESTYRELSESMEDLEM KRISTIAN HELTH BERTELSEN

Mit navn er Kristian Helth Bertelsen. Jeg ser seniorsergent fra Flyvevåbnet og er nu ansat som rådgiver og sagsbehandler i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Jeg har tre udsendelser bag mig – senest som kommandobefalingsmand i Mali for helikopterbidraget i 2020. 

I min interesse for mine kvindelige kollegaers vilkår skrev jeg til den tidligere forkvinde, Sara La Cour, i 2019 og bød mig selv på kaffe i bytte for svar på mine spørgsmål. Det var en samtale, der for alvor åbnede mine øjne for, hvordan vi kan en bedre arbejdsplads for os alle. Jeg har siden arbejdet aktivt for at sætte mine kvindelige kollegaers vilkår på dagsordenen, hvorend jeg kom. 
Jeg er stolt af at sidde i bestyrelsen for KV og stolt af det store arbejde, foreningen gør. Jeg håber på, at mit bidrag kan gøre en forskel for mine kvindelige kollegaer i Forsvaret.

BESTYRELSESMEDLEM CHRISTINE AGERTOFT SVOP

Jeg hedder Christine Svop. Jeg er civilt uddannet som antropolog og militært uddannet som officer i Hæren. Jeg arbejder ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia og har en udsendelse i Baltikum bag mig. Lige siden jeg vendte tilbage i Forsvaret i 2017 (jeg var værnepligtig i 2011) har jeg interesseret mig for kvindelige soldaters trivsel og vilkår. Der har længe i Hærens kultur været en underliggende opfattelse af, at hvis kvindelige soldater vil være med på kamppladsen, så er det på mændenes præmisser. Ligestilling forveksles ofte med ligebehandling. Heldigvis er Forsvaret ved at åbne øjnene op for, at hvis Forsvaret skal være en arbejdsplads med lige vilkår for mænd og kvinder, men også mangfoldighed i bredere forstand, så kræves det at der tages hensyn til og tages højde for forskelligheder. Det er en agenda, som jeg gerne vil være med til at fremme, og som jeg også har været med til at fremme i form af forskning omkring moderskab og graviditet som soldat, og hvad arbejdspladsen bør gøre af hensyn i denne forbindelse – anbefalinger som er blevet taget godt imod af Forsvaret. Igennem Kvindelige Veteraner står jeg ikke længere alene med denne agenda. For mig er Kvindelige Veteraner en platform, hvor jeg kan blive klogere på vores fælles erfaringer som soldater, veteraner og kvinder, for herigennem  at kunne give stemme til, hvordan vi kan blive et mere inkluderende Forsvar.

 

BESTYRELSESMEDLEM JULIE HESSELAGER

Jeg hedder Julie Hasselager, og jeg er 49 år gammel. Jeg bor i Malling, syd for Aarhus, men kommer oprindeligt fra Kastrup på Amager. I 2008 trak Smilets By i mig, og her har jeg nu slået solide rødder. Jeg er mor til tre store piger på hhv. 21, 18 og 14 år, og i efteråret 2022 flyttede de to mindste med deres far tilbage til Sjælland; ældstebarnet bor for sig selv.

I 1998 aftjente jeg 10 mdr. værnepligt ved kamptropperne i Dronningens Livregiment i Aalborg, hvorefter jeg tegnede DIB-kontrakt og drog på det første hold til Kosovo i 1999. Efter endt udsendelse læste jeg sydøstasienstudier/indonesisk på KUA (et semi-antropologisk studie), foranlediget af utallige rygsækrejser jorden rundt. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at lysten og evnerne stak i en helt anden retning, så jeg uddannede mig efterfølgende til sygeplejerske (med fokus på det socialpsykiatriske), og skiftede i april 2021 sygeplejerskeuniformen ud med hvervet som veteranrådgiver i Aarhus Kommune.

Jeg har været engageret i bestyrelsesarbejde så længe, jeg kan huske; sidst som professionelt bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen i en større boligforening i Aarhus.

Privat er jeg til bøger på sofaen, vinterbadning, kunst-, kultur- & musikelsker (årskort til ARoS og fast inventar til både NorthSide, SMUK og Engage Festival), vandre- og shelterture, og så er jeg slave af det meste wellness.

Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet i Kvindelige Veteraner – en forening med en indsats og formål der ligger mit hjerte meget nært, og som jeg i udstrakt grad vil arbejde endnu mere for at udbrede synligheden omkring herovre på fastlandet.

SUPPLEANT DITTE NONNO-NIELSEN

Jeg hedder Ditte og jeg er seniorsergent i Hæren.

Jeg har været i Forsvaret siden 2000 og været udsendt 5 gange til internationale missioner i Kosovo, Irak og Afghanistan og senest været udstationeret ved Arktisk Kommando i Grønland.

Til dagligt arbejder jeg med personaleforvaltning og af øvrige opgaver er jeg arbejdsmiljøleder og gender focal point med henblik på at bringe fokus på en dybere forankring af kønsperspektivet og diversitet i Forsvaret.

At vi trives på arbejdspladsen samt sikrer en work-life balance, har altid været en vigtig del af min daglige agenda og jeg håber at kunne bidrage i Kvindelige Veteraners bestyrelse med mine erfaringer fra Forsvaret.

%d bloggers like this: