Q & A

Hvad er Kvindelige Veteraner for noget?

Kvindelige Veteraner er en forening der arbejder for kvinders vilkår og trivsel før, under og efter udsendelse.

I april 2018 blev vi meget glædeligt en lokalforening under landsforeningen Danmarks Veteraner, der rummer et landsdækkende lokalforeningsnetværk med over 3000 medlemmer.

Måden vi ønsker at skabe bedre trivsel og vilkår for kvinder før, under og efter udsendelse er ved at:

  • Støtter kvindelige veteraner til selvhjælp
  • Danne ramme for fællesskab blandt kvindelige veteraner
  • Giver viden til og om kvindelige veteraner

Er det kun for kvindelige veteraner?

Både kvinder og mænd har mulighed for at blive medlem af foreningen, så længe de støtter op om foreningens formål.

Både veteraner og ’ikke-veteraner’ har mulighed for at blive enten medlem eller støttemedlem af foreningen, så længe de støtter op om foreningens formål. Vores tiltag er qua vores formål målrettet kvindelige veteraner og deres pårørende.

Du kan bliver medlem her.

Hvorfor hedder vi ‘Kvindelige Veteraner’?

Der har været mange overvejelser inde over navnet til foreningen! Navnet kan både virke ekskluderende og ligeledes kan det virke som om vi tager patent på det at være kvindelig veteran.

Så hvorfor valgte vi dette navn til foreningen? Svaret er enkelt, fordi vi ønsker at gøre kvindelige veteraner opmærksomme på, at vi er her! 

Vi drømmer om en forening der rummer hele paletten af det at være kvindelig veteran. Vores tiltag henvender sig til alle kvindelige veteraner uanset rang, alder, funktion, udsendelse eller værn.

Hvorfor laver I nu en forening for Kvindelige Veteraner?

I USA har man haft foreninger for kvindelige veteraner i mange år, men om der var et lignende behov i Danmark, var til at starte med uvist. 

Derfor blev kvindelige veteraner inviteret til et informationsmøde om en eventuel forening med fokus på kvindelige veteraner. Der var 21 kvinder med militær erfaring af forskellig rang, værn, alder og funktion tilstede til dette møde der blev afholdt i maj 2017. 

Efter at have svaret på to spørgsmål: Hvad kan en forening for kvindelige veteraner bidrage med? Hvad har du savnet eller manglet som kvindelig veteran? Var der enighed blandt de fremmødte; der var behov for at skabe en forening hvis formål var henvendt mod kvindelige veteraner.

Dertil kom incitamentet til Kvindelige Veteraners stiftelse.

 Hvad laver I i den forening?

Som skrevet i tidligere ønsker foreningen, at skabe bedre trivsel og vilkår for kvinder før, under og efter udsendelse. Det gør vi ved at:

  • Støtter kvindelige veteraner til selvhjælp
  • Danne ramme for fællesskab blandt kvindelige veteraner
  • Giver viden til og om kvindelige veteraner

Kort sagt så deler vi historier og erfaringer, vi laver aktiviteter og snakker sammen, vi udveksler artikler og debattere. 

Foreningen er rammen, men det er medlemmerne der skaber indholdet. Vi søger en forening der udvikler sig ud fra det der efterspørges. Det er derfor kun i kraft af aktive medlemmer at foreningen har liv og hele tiden udvikles.

Hvordan bliver jeg medlem?

Det gør du her.

Herfra bliver du ført over til en indmeldingsblanket på Danmarks Veteraners hjemmeside, som du udfylder. 

I boksen: “Jeg ønsker medlemskab af lokalforening” er der en rullemenu, som du kan krydse af, hvilken lokalforening du ønsker at være del af. Eksempelvis, som på billedet: Kvindelige Veteraner.

Når du har udfyldt blanketten, tryk: SEND

Herefter får lokalforeningen besked for vores seje Kartotekfører, som hedder Mads, der sørger for alt det medlemsadministrative.

Når vi får besked, modtager du en: Velkommen i foreningen mail.

Ja, og så er du medlem.

Hvordan kan man skrive sig op til jeres nyhedsbrev?

For at være helt korrekte, så har vi ikke noget nyhedsbrev, men en månedlig situationsrapport med nyheder, opdateringer og andet godt, der kan afklare situationen i foreningen.

Det er medlemmer, der har navngivet vores månedlige situationsrapport, den hedder: Kvindelige Veteraners SITREP

Det kan skrive dig op til den nederst på denne side. Her finder du en boks, som på billedet, hvor du skriver din mail og følger de følgende instrukser.

Herefter vil du, hver den 1. i måneden modtage rapport på situationen i foreningen direkte i den mailboks.

Hvordan kan jeg lære mere om Kvindelige Veteraner?

Det kan du her på vores hjemmeside og på vores offentlige facebook-side.

På hjemmesiden, kan du finde alt muligt fra vores lille korte selvbiografi til vores vedtægter og følge vores blog når, vi ligger spændende artikler op vedrørende kvinder før, under og efter udsendelse.

På facebook-siden, kan du finde en masse opslag der fortælle mere nærværende om foreningen og dens udvikling.

Hvordan bliver jeg medlem af jeres facebook-gruppe?

Vi har både en offentlige facebook-SIDE og en lukket facebook-GRUPPE.

Facebook-GRUPPEN har vi skabt for at have et mere intimt forum for vores medlemmer. Det er i gruppen vi har den primære interaktionen med vores medlemmer og det er her vi koordinerer begivenheder, debattere, deler historier og erfaringer etc. 

Som vi skrev om i mandags, får du en: Velkommen i foreningen-mail, når du melder dig ind i foreningen. I mailen er der forskellige: Calls to actions – blandt andet, er der et link til gruppen, via det anmoder du om medlemsskab i den lukkede gruppe.

Vi værner om gruppens fortrolighed og beder ligeledes andre respektere dens fortrolighed.

Facebook-SIDEN har vi skabt for at have en platform og kommunikere til folk der ikke er direkte medlemmer, men som er interesseret og gerne vil følge med i foreningens arbejde.

%d bloggers like this: